2015 - Konstnatta

café på konstnatta

2015-09-25

Plats: Borgunda Bygdegård

Vårt andra cafétillfälle hölls i samband med konstnatta 2015. Även detta i Borgunda Bygdegård utanför Skövde. Vi som serverade denna dag var Kersin, Elin, Maja, Alice, Ingegerd och  ............................