Samarbeten

Förutom projektet "Rödbetor och rostiga spikar" med min mamma händer det ibland att samarbete sker som vid evanemang mm. En del säljer vår bok, någon tillverkar mina recept och säljer bakverken, och någon lånar jag en lokal av.....läs mer under respektive logga ...


Ateljé Trycklek

Ateljé trycklek är min mammas stora passion och tillsammans har vi projektet Rödbetor och Rostiga spikar där vi genom fyra årstider arbetat fram en bok tillsammans. Mitt RÅFika tillsammans med hennes vackra textiltryck blev till slut ett färdigt projekt.

Galleri 2åar

När du besöker Galleri 2åar kommer du till mina föräldrars gamla ladugård, som numera är omgjort till ett konstgalleri. Här har vi emellanåt lite projekt tillsammans då eveanemang hålls så serverar jag RÅFika.

Allas hus

Allas hus är Borgundas bygdegård där det ofta hålls evanemang. Emellanåt är jag där och serverar RÅFika. Vi hade till  exempel ett litet café då vi hade boksläppsdag i maj 2019. 

Votum Förlag

Votum är det bokförlag som pruducerat vår bok Råfika och  Textiltryck. Efter att ha deltagit på bokmässan var Votum det självklara valet för oss att samarbeta med.

Rawesomedays

I Skövde hittar du ett helt fantastiskt ställe som serverart rawfood i olika slag. Därav RÅFika från mig. För närvarande är Rawsomedayg enda stället du hittar och kan köpa min RÅFika hos. De säljer även min bok RÅFika och Textiltryck, samt receptblad med råfikarecept. Läs mer om rawesomedays här! 

Borgunda Bed & breakfast

I Borgunda ligger ett lantligt Bed and Breakfast som serverar viss RÅFika. Dock har de detta år ingen cafe verksamhet beorende på coronasituationen. Läs mer på deras hemsida www.ubbatorp.blogspot.com/

Sparsmakat

Sparsmakat i Skövde säljer vår bok RÅFika och textiltryck. Du finner även en del av sortimenet av receptbladen där. Läs mer om Sparsmakat på deras hemsida www.sparsmakat.se